Page 2 - untitled
P. 2

47


          2  2  3  4  5  6  6  6  7  9  10  12  14  18  22 24  26  26  26  27 28  31  31  31  32   34

                         cieren  ed                                Stg Vrienden van het Regiment Genietroepen       inhoud Colofon Inhoud Voorwoord Redactioneel Regimentsdiner Vereniging Officieren der Genie   Vereniging van Genie-onderoffi De Stichting Geschiedschrijving Genie  Search Lessons Identifi Oud-leden Fanfarekorps der Genie Bouwen voor de landsverdediging Optreden in Verstedelijkt Gebied  Civiele Techniek van de NLDA  JCBRN Centre  Genisten in Zuid-Sudan Nieuw Geniemonument in Vught  ENTEC Personeelscommando OTC OPN  Geniemuseum 101 Geniebataljon Stg Veteranen Regiment Genietroepen  Reünisten Orkest der Genie Interviews korporaal plaatsvervangend  groepscommandant Korte interviews

           Genist is een uitgave van het Regiment Genietroepen, bedoeld voor alle
             cieren, korporaals, soldaten en burgers die bij het Regiment Genietroepen werken. Het is een blad van en voor ons allen. De redactie moedigt iedereen aan om artikelen aan te leveren. tha.v.kauuwen.01@mindef.nl Ajc.timmermans@mindef.nl n.stip@mindef.nl jwh.sonnemans@mindef.nl jo.verhoeve@zonnet.nl bpm@oudenijhuis.net  sche Vormgeving KL, Frederikkazerne, Den Haag Bijdragen van genie-eenheden, individuele genisten en burgers worden hoog op prijs gesteld. Kopij aanleveren via een mailbericht aan  • BETOOG (verdeel de tekst in blokken en gebruik tussenkopjes. De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden kopij en foto’s niet

       colofon   cieren, onderoffi Oplage: 4000 stuks Lkol T.H.A. van Kauuwen  Aoo A.J.C. Timmermans  Aoo N. Stip  Dhr. J.W.H. Sonnemans Maj b.d. J.H.A. Verhoeve Aoo b.d. B.P.M. Oude Nijhuis  vormgeving & druk redactie-adres vankauuwen@planet.nl aanleveren kopij bovenvermeld redactieadres. • KORTE INLEIDING Dat bevordert de leesbaarheid) foto voorplaat volgend nummer editie is 1 september 2008.
                             Sectie Grafi
          mei 2008
                   redactie
                                        Indeling:
                                              • SLOT
                                                   auteur.
                                         • KOP
            offi

                                                                                  2
   1   2   3   4   5   6   7