Page 3 - untitled
P. 3

3
                                      vergeten te noemen de Stichting Vrienden van het Regiment
                                    Genie draagt zijn steentje bij. En verder mogen we zeker niet
                                                                  ed
                                   meidagen van 1940 te herdenken. Ook het Reünistenorkest
                                       nanciële zaken van                             Adjudant Cees van Vessem Regimentsadjudant
                                       Genietroepen. Die zorgt ervoor dat de fi het regiment verantwoord worden afgehandeld. En helemaal tot slot noemen we de gloednieuwe Stichting Veteranen Regiment Genietroepen. Die stelt zich ten doel om daar waar mogelijk genieveteranen te ondersteunen. Vanuit het bestuur van deze stichting wordt het Regiment Genietroepen vertegenwoordigd in het landelijke Veteranenplatform. In deze uitgave van “Genist” stellen al deze verenigingen en stichtingen zich aan u voor. En als u hun bijdrages gelezen heeft, zult u het zeker met ons eens zijn dat ons regiment nou niet bepaald een ouderwets

                            cieren, de  cieren, de onderoffi  eke wensen waar het gaat        voorwoord Regimentscommandant en Regimentsadjudant Geachte regimentsgenoten, Wanneer u dit leest hebt u de eerste uitgave van “Genist”, het nieuwe tijdschrift van het Regiment Genietroepen, opengeslagen. Deze uitgave is niet alleen uniek omdat het de eerste is, maar ook omdat ze wordt uitgegeven ter ere van het 260-jarig bestaan van het Regiment Genietroepen én omdat alle geledingen van ons regiment werden uitgenodigd er een bijdrage aan te leveren. Het is de bedoeling dat “Genist” vanaf de tweede helft van dit jaar op regelmatige basis wordt uitgegeven. Het blad richt zich tot alle geledingen binnen ons regiment, dus tot de offi korporaals

                              jne werkplek Eenheid: Stichting Historische Genieverzameling (Geniemuseum) Het herstel van de geniebouwmachines is altijd mijn werk geweest. De genie is  jne werkplek geweest, waar ik altijd met veel plezier heb gewerkt. Daarom werk ik nu al bijna 15 jaar als vrijwilliger in het Geniemuseum. Je bouwt met elkaar, maar ook op elkaar Eenheid: OTCGenie, OTE Machs, Dependance Noord  jne club om bij te werken. Het is gaaf werk, waar je jezelf goed in kwijt kunt. Ik waardeer de saamhorigheid. Op de genie zelf kun je bouwen; daar komt het op neer. Je bouwt met elkaar, maar ook op elkaar.

                       voorbeelden van het elkaar betrekken zijn: het regimentsdiner, de genie infodag
                    kleine groep ver van de rest van de genie. Ik hoop dat in de toekomst er steeds
                Door mijn eerdere functies bij Gncielmbl en het duikerpeloton van 105 Brugcie
                        en het op het vliegveld uitzwaaien en ophalen van collega’s die op uitzending
                     aandacht zal zijn om kleine groepen te blijven betrekken bij de genie. Goede
                         gaan. Ik denk dat het uitdragen van de regimentsgedachte binnen de genie
                 heb ik altijd gewerkt in kleine eenheden, die onderling zo hecht waren dat
                  er weinig contact was met het regiment. Doordat nu de duikeropleiding is
                   overgegaan naar de Defensie Duikschool in Den Helder zit ik weer in een
                              De genie is een fi Naam: Wout Heyman Leeftijd: 67 Rang: Aoo bd Functie: Vrijwilliger altijd een fi De genie leidt door vakkennis, die ook breed wordt ingezet, uiteindelijk tot een product in dienst van de hele krijgsmacht. Tradities doen het altijd goed, de marketentster, de gebruikelijke borrel en het zingen van het Mineurslied . Mijn gevoel bij het horen van het Mineurslied is afhankelijk van het moment. Het gevoel van eenheid, merk je duidelijk als de RA langskomt bij uitzendingen. Maar toch is er een licht onderscheid tussen de eenheden van de genie. Dat merk je op uitzending. Dan trek je naa
      Blijf ons betrekken bij het regiment


         Naam: Willem Kortekaas Leeftijd: 39 Rang: Sgt-1 Eenheid: Defensie Duikschool Functie: Instructeur Lucht Duik Opleiding sterker is dan bij andere eenheden. Op uitzending heb je elkaar nodig Naam: André Wisse Leeftijd: 38 Rang: Elnt Eenheid: 105 Brcie, 2e pel Functie: Pc op de kazerne, omdat je elkaars specialisme nodig hebt.                                                                                  46
   1   2   3   4   5   6   7   8