Page 5 - untitled
P. 5

5
       REGIMENTSDINER 2008
                               cieren
                                          cieren die
          cieren zal plaatsvinden op  cieren op vrijdag 7 november 2008  cieren 2008 of Regimentsdiner Onderoffi Het aantal deelnemers voor 7 november is gelimiteerd op 270. Een aantal plaatsen wordt vrijgehouden voor offi momenteel zijn uitgezonden. Uw plaats wordt gereserveerd bij volgorde van inschrijving. Tenue is AT of GLT. Voor oud- cieren en burgers eventueel smoking of donker kostuum. Nadere informatie is te verkrijgen bij Mvr Bianca de Back. Restitutie van inschrijfgeld bij annulering van uw deelname is mogelijk tot vrijdag 10 oktober 2008.  cieren en burgers: cieren, reserve-offi  eventueel smoking of donker kostuum  cieren Nadere


          Het Regimentsdiner voor onderoffi


            informatiedag en voor offi donderdag 6 november 2008 - voorafgaand aan de Genie- aansluitend aan de Genie-informatiedag te Vught. Informatiebalie in KEK-gebouw Lunettenkazerne geopend. Bar KEK-gebouw geopend (consumpties op eigen kosten). Naborrelen (consumpties op eigen kosten).  cieren  Opgave voor deelname is mogelijk door storting van € 20,– op Reknr. 55.23.51.733 t.n.v. Stichting Vrienden Reg Genietroepen LET OP! U kunt alleen inschrijven door uw betaling tijdig over te maken. Contante betaling op de dag zelf is NIET mogelijk.  cieren Offi  cieren  cieren, reserve-offi offi  cieren Tenue offi • AT • GLT  • Voor oud-offi Inli
                  Programma voor beide diners: 16.00 – 18.30 uur   16.00 uur  Apéritief. 18.00 – 19.00 uur  Diner. 19.00 – 23.30 uur  23.30 – 00.30 uur Inschrijving en kosten voor officieren en onderoffi te Heerde, onder vermelding van uw geboortedatum en Regimentsdiner Offi 2008. Uw storting dient uiterlijk 10 oktober 2008 gedaan te zijn.  cieren Onderoffi Het aantal deelnemers voor 6 november is gelimiteerd op 270. Een aantal plaatsen wordt vrijgehouden voor onderoffi die momenteel zijn uitgezonden. Uw plaats wordt gereserveerd bij volgorde van inschrijving. Nadere informatie is te verkrijgen bij aooi C.A.A. van Vessem. Restitutie van ins


                          Eens genist, altijd genist Naam: Kees van den Heuvel Leeftijd: 50 Rang: Kol Eenheid: 101 Gevechtssteunbrigade / 77 Gnbrig Functie: Commandant 101 GSB Ik vind het regiment heel belangrijk. We kunnen met zijn allen trots zijn op de manier waarop we dit uitdragen. Vele eenheden zijn hier jaloers op en proberen onze gebruiken en tradities te imiteren, maar wij steken er bovenuit. Het regiment is er altijd op de achtergrond Naam: Sjaak Bloom Leeftijd: 44 Rang: Maj Eenheid: 41 Pagnbat Functie: Pbc Als je andere genisten treft en er blijkt toch een band te bestaan; dat is voor mij de regimentsgedachte. Het

      Hardwerkende professionals Naam: Gertjan Witteveen Eenheid: OTCGenie, JKC NBC  Functie: Stafoff plannen Als KLu-officier ben ik niet zo goed bekend met de genietradities. Ik werk nu   bijna een jaar binnen dit regiment, en heb het meest te maken met de genie- ondersteuning die ik op diverse gebieden krijg. Binnen de KL voel ik de meeste verbondenheid met de genie. Dit omdat wij die tijdens uitzendingen nodig hebben voor het aanleggen van allerlei infra. Genisten zijn bouwvakkers, met wie ik goed kan samenwerken. Ik zie hen als hardwerkende professionals die weten wat ze doen. Het is verbazend wat ze kunnen bouwen met beperkte middelen. Veel wa                                                Rang: Sgt-1
                                               Leeftijd: 35
          Leeftijd: 46
           Rang: Maj


                                                                                  44
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10