Page 6 - untitled
P. 6

43
        Prettig werken              Naam: Martijn Sandbrink Leeftijd: 42 Rang: smi Eenheid: 103 Constrcie, staf  Functie: CSM Door de onderlinge saamhorigheid en tradities is het regiment een plek waar het prettig werken is. Vanuit mijn functie als CSM draag ik dit, uit bij mijn eenheid; van hoog tot laag. Als buitenstaander heb je het beeld van een warm en actief regiment. En dat idee heb ikzelf ook. Het houdt de tradities levend: de marketentster, het

      Collegialiteit zeer nadrukkelijk aanwezig Naam: Maarten Bal Leeftijd: 43 Rang: sgtmajmarnalg Eenheid: OTCGenie, JNBCs Functie: Instructeur CBRN Het regiment is een eenheid waar ik als marinier al drie jaar met veel plezier werk en waar collegialiteit zeer nadrukkelijk aanwezig is. Wat mij verbaast is dat er veel mensen lopen met een groot vakmanschap. Een warm en actief regiment Naam: Marco van Lokven Leeftijd: 26 Rang: Sgt Eenheid: 103 Constrcie, Log pel  Functie: Sgt distr Mineurslied en de brandewijn. Het leeft echt bij het regiment. De genie is voor mij een hecht clubje mensen van verschillende eenheden. Vooral op uitzending klikt
      Een alles kunnende en hardwerkende eenheid Naam: Coen van Bergen Leeftijd: 45 Rang: smi Eenheid: OTCGenie Kenniscentrum Functie: STOO  Ik heb respect voor de collega- genisten die overal in de wereld worden ingezet en daar de genie uitdragen als een alles kunnende en hardwerkende eenheid. Het Mineurslied doet mij wel wat Naam: Dirk Arkema Leeftijd: 20 Rang: Sld-1 Eenheid: 111 Pagncie, 1e pel Functie: Sappeur draagt. Het Mineurslied doet mij wel wat.


            voorzitter vicevoorzitter secretaris penningmeester leden- administrateur lid lid lid lid  cierscorps trots op is en ik, aooi  ng (bijv. de                                cieren (VGOO) per jaar organiseren wij een leuke contactdag voor onze leden  De VGOO is een vereniging waar het  Joep Beljaars, heb de eer er voorzitter van te mogen zijn. Het jaar 2008, het jubileumjaar van ons regiment, is tevens VGOO-promotiejaar. Want wie zich dit jaar als lid aanmeldt mag het eerste jaar helemaal gratis lid zijn en bespaart zo  dus al meteen € 20,-. Dus kijk op onze website www.vgoo.nl als je meer over de VGOO wilt weten en meld je vandaag nog aan!
           Het bestuur van de VOG bestaat uit: kolonel b.d. C. van den Dungen luitenant-kolonel (res) b.d. J. Kamminga luitenant-kolonel B.W. de Groot majoor (res) ir. drs. C.P. Ockhuijsen RA majoor A.A.J. Aarendonk luitenant-kolonel (res) b.d. ing. A. de Koning kapitein b.d. B. van Lune luitenant-kolonel R.C. Snijders luitenant-kolonel T.H.A. van Kauuwen  en hun partners. onderoffi Te bestellen titels (via de penningmeester/gironummer 171556070 t.n.v. Stichting Geschiedschrijving Genie) 250 jaar Genietroepen : € 12,-  : € 4,-   Tunesie kroniek  : € 5,-  Pioniers der Genie                                   cieren                     De Stichting Geschiedschrijving Genie De Stichting Geschiedschrijving Genie (SGG) beoogt belangrijke aspecten van ons Wapen te doen vastleggen. Hierbij te denken aan: de inzet onder oorlogs- of overeenkomstige omstandigheden (bijv. Nederlands-Indië en Libanon) en bij belangrijke andere gebeurtenissen (bijv. Watersnood), de uitvoering van bijzondere taken (bijv. nucleaire ladingen en riviermijnen), bijzondere ervaringen van individuele genisten (bijv. in Korea of bij ontsnappingen), genieorganisaties bij jubilea of bij opheffi De SGG geeft prioritei

          Vereniging Officieren der Genie       Vereniging van Genie-onderoffi
                dienst, te bevorderen. Twee maal per jaar is er een algemene  verenigingsgelden diverse andere onderdelen van het regiment. Het verenigingsblad heet GENIE en verschijnt vier keer per jaar. : genm bd drs. ing T. de Kruijf : lkol bd ing. J. Kamminga (vert. VOG) : lkol bd J.J.M. Hogenboom : aoo bd H. Wielheesen : maj C.J. Sellmeijer : aoo H. Jogems (vert. VGOO) : kap bd H.J. Schuurs

            De Vereniging Officieren der Genie (VOG) is opgericht op 1 september 1950 en stelt zich vooral ten doel de onderlinge kameraadschap tussen alle officieren van het Regiment Genietroepen, zowel actief dienend als buiten ledenvergadering waaraan tevens een educatief/recreatief programma is gekoppeld. De partners van de leden zijn hierbij van harte welkom. De VOG opereert niet alleen binnen de eigen geledingen, zo sponsort zij ook vanuit de  Al sinds 8 december 1976 zijn de meeste onderoffi binnen ons regiment verenigd in de VGOO. We tellen momenteel zo’n 600 trouwe leden; zowel actief dienende als afgezwaaide  cieren. De Promotor is
                                                                         penningmeester
                                       genie-onderoffi
                                                                       2e voorzitter
                                                                      voorzitter
                                                                        secretaris
                                                 onderoffi
                                                                              lid
                                                                            lid
                                                                             lid
                                                                                  6
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11