Page 8 - untitled
P. 8

41

                         Genisten staan altijd voor elkaar klaar                De regimentsgedachte voor mij is bevordering van het wij-gevoel, op collega’s
                   teamgevoel, dat sterk terugkomt bij begroetingen en het samen zingen van
                           Naam: Bernhard Ganzevoort Leeftijd: 23 Rang: Kpl-1 Eenheid: 11 Pagnbat, stafcie  Functie: Chauffeur Saamhorigheid is iets wat bij genisten past. Iedereen staat altijd voor elkaar klaar. Bij een kleine club heb je dat sterk, en trek je sneller naar elkaar toe. Voor mijn gevoel is dat bij de genie sterker dan bij andere eenheden. Dat gevoel wordt nog versterkt door de aanwezigheid van de RA bij  uitzendingen. Ik vind het regiment een leuke club waar heel veel met de handen wordt gewerkt. Ik vind dat de rode baret binnen dit regiment iets extra’s is. De Mineurslied is iets aparts. Bij lmb heb je direct e
                  binnen het team; je bent deel van een groter geheel. Er heerst een sterk
                 terug kunnen vallen en ervaringen kunnen uitwisselen. Saamhorigheid

      Je bent deel van een groter geheel         Naam: Henk Koster Leeftijd: 30 Rang: Kap Eenheid: DVD Functie: Projectleider het Mineurslied.  Iedereen doet mee aan de tradities Naam: Herrald van Roekel Leeftijd: 18 Rang: sld-2 Eenheid: 11 Gncie lmb 3e peloton Functie: genie algemeen chauffeur tradities van de genie zijn leuk, omdat iedereen er aan meedoet. Het mede door de tradities herken ik dat bij het regiment ook.

                                ze het liefst blijven bewegen. Het is dan aan de genist om de
                                 CAT commandant op andere gedachten te brengen om te

                                  kunnen searchen. Doorlopend piepen Het uitvoeren van de route search, wat zich beperkt tot het clearen van de route brengt al een aantal moeilijkheden met zich mee. Door de grote hoeveelheid metaal in de grond, reageren de metaaldetectoren onafgebroken. De bedienaars, onze soldaten en korporaals, moeten dan gaan bepalen
     Ontwikkelingen Search is volop in ontwikkeling binnen de krijgsmacht. Aan het belang van search twijfelt niemand meer. De search piramide (basic - intermediate - advance) wordt steeds verder en concreter ingevuld en op alle niveaus is men zich bewust van deze nieuwe taak. Helemaal nieuw voor de krijgsmacht is het niveau van Advance search. Met de oprichting van de Engineer Advance Recce and Search (EARS) pelotons wordt ook hieraan invulling gegeven. De beide pantsergeniebataljons en de geniecompagnie luchtmobiel zullen elk gaan beschikken over een EARS-peloton. Praktische lessen Het uitvoeren van search activiteiten leert ons een aantal belan

                                                                                  8
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13