Page 9 - untitled
P. 9

9
     voorbereiding van een missie. Als voorbeeld de situatie van een
           er daarentegen op kunnen vertrouwen dat wij niet meer tijd en
        de manoeuvre een kordon goed uitvoert, zodat wij een veilige
          Als de druk op het kordon toeneemt, moeten de infanteristen
         werklocatie hebben om ons volledig op de search te storten.
       house search. Wij als genisten moeten erop vertrouwen dat

            dus risico voor het kordon nemen, als nodig is.

               Freedom of movement De genie heeft er met de missie Afghanistan een heel nobele taak bij gekregen. Eigenlijk is de taak niet nieuw en past hij perfect in de functies van de genie. maar dat we meer dan ooit in de belangstelling staan, is nu een gegeven. “Geen verplaatsingen zonder genie” is immers de regel in Uruzgan. Wij zijn erg goed in wat we doen, maar dat zijn de terroristen ook. Zij zullen ons met complexere IED’s gaan bestrijden en dus moeten we ons blijven ontwikkelen. De samenwerking tussen de school en de parate eenheden is hierbij van essentieel belang. Alleen dan kun je de opgedane ervaringen en de nieuwste ontwikk          voor het vertrouwen van de mannen en vrouwen die de search
        metaaldetectoren vergt heel veel training. Dit is een serieus
         aandachtspunt. Trainingstijd is erg schaars, maar essentieel
      wat een vals alarm is. Het goed kunnen gebruiken van de
     op welk signaal van de detector ze moeten reageren en


           moeten uitvoeren.  Situatie bijhouden Als we dan een stuk route gesearched hebben en uiteindelijk teugkeren op de base is een goede debrief (evaluatie) en rapportage belangrijk. Dat stapeltje stenen dat er eerder nog niet was, kan een marker zijn en is voor ons dus van belang. Het gedetailleerd bijhouden van de situatie en de dreigingen in het operatiegebied zorgt ervoor dat de groepscommandant een beter OTVOEM kan doorlopen en zijn spreektijd tijdens de bevelsuitgiftes nuttig kan besteden met de dreiging en de bepalende terreinfactoren. Dit vergroot de acceptatie van zijn adviezen - die, terugrefererend aan zijn rol tijdens de ver

                         Het werk met twee handen aanpakken
                   een connectie is tussen genisten, ongeacht de eenheid. Wij kunnen met elkaar
                De genie is een vaktechnische en gevarieerde groep mensen. Het is heel breed
                  het regiment valt. Genisten zijn uit hetzelfde hout gesneden. Je merkt dat er
                 met veel technische aspecten. Als tekenaar is dat leuk, omdat je toch onder
                           Naam: Kenneth Gravenberch Leeftijd: 33 Rang: bgr Eenheid: OTCGenie log ehd Functie: chauffeur Het regiment is voor mij een hechte club die het werk met twee handen aanpakt als er ergens wat te doen is. Ook is het regiment erg aan tradities gehecht. Ik vind het leuk om te weten hoe en waarom de Genie is opgericht en ontstaan. Ik vind het bijzonder en hecht er veel waarde aan dat het oude in ere  wordt gehouden. verbondenheid: ‘Esprit de Corps’. Dat uit zich tijdens gezamenlijke activiteiten, zoals de sportdag, de vierdaagse maar ook de aanwezigheid van de RA bij uitzendingen draagt daar aan bij. We zi

      Genisten zijn uit hetzelfde hout gesneden

         Naam: Pascal Olsthoorn Leeftijd: 22 Rang: Kpl Eenheid: 101 Gnbat, geniewerken, vakgp ET Functie: Autocad tech tekenaar / chauffeur mb overweg.  Esprit de Corps Naam: Foeke Dijkstra Leeftijd: 33 Rang: Elnt Eenheid: 101 NBC verdcie, staf log pel Functie: Lnt opl&tr Bij het Regiment Genietrepen denk ik aan de marketentster en de  altijd één club met genisten.                                                                                  40
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14