Page 3 - genist-2016-nr-2-IL
P. 3

inhoudsopgave                       AAN HET WOORD IS
                       Kolonel B.W. Valk, Commandant Regiment Genietroepen       07
                       Adjudant Frans Schiltman, Regimentsadjudant           08
                       Majoor b.d. Gerrit Beerkens, hoofdredacteur           10

                       REGIMENTSAANGELEGENHEDEN
                       Genist in Beeld, sm Tommy Belle                 12
                12       Beëdigingen                           60
                                                       13
                       Afscheid


                       bijvoorbeeld                          14

                       BOOTS ON THE GROUND, ACTUEEL
                       OTC Genie   : Genie plaveit de weg voor multidisciplinair trainen 16
                       101Gnbat   : Brugslag XXL Vierdaagse te Cuijk        21
                       101Gnbat   : Oefening Anaconda               26
                       101Gnbat   : Het constructiepeloton Duiken         30
                       101Gnbat   : WTEC één jaar operationeel           34
                       101Gnbat   : Oefening Beaver Rail              38
                                                       40
                       101Gnbat
                              : Constructiegenisten in Mali
               26        101Gnbat   : Steunverlening VSM               42
                                                       44
                              : Mijn naam is…
                       101Gnbat
                       11Gncie AASLT : Oefening Falcon Autumn             45
                       11Pagnbat   : Mijn naam is…                 47
                       11Pagnbat   : Leerwinst alom. Samenwerking met OTCGenie   48
                       11Pagnbat   : OTM, de praktijk                49
                       11Pagnbat   : Oefening Bison Counter             50
                       41Pagnbat   : Verkiezing ‘Best man’ 2016           52

                       41Pagnbat   : Mijn naam is…                 53
                       41Pagnbat   : 10-jarig bestaan: relatiedag, reünie en kinderbivak 54


               45        eenheid in beeld                        36
                       105 Geniecompagnie Waterbouw

                       veteranen & oudgedienden
                       Verenigingsnieuws en colofon VVRG                56
                       Algemene Ledenvergadering VVRG                 58
                       Nuldelijns ondersteuning (NOS) in het kort           61
                       Eerste vrijwilligers aan de slag bij de eenheden        62
                       Veteraan aan het woord: sgt b.d. Dirk Wubs           64
                       Verenigingsnieuws VOPET                     66


                       geniemuseum
                       Op Herhaling. Geniehistorie herleeft              68
               58        colofon                             05

                       Regimentsagenda 2017
                       Realisatie & Exploitatie | Email: john.akkerman@greenpaper-association.com | Telefoon 06 53 56 95 50

                       Disclaimer Niets in deze uitgave mag worden overgenomen, vermenigvuldigd of gereproduceerd zonder schriftelij-
                       ke toestemming van redactie of andere auteursrechthebbenden. De VVRG en Green Paper Association kunnen geen
                       aansprakelijkheid aanvaarden voor de juistheid/volledigheid van alle in deze uitgave opgenomen teksten en beelden.
                       PROFILEREN IN DE VORM VAN PUBLICEREN EN PARTICIPEREN, KAN NIET AUTOMATISCH DE VOORKEUR BIJ VERWERVING INHOUDEN.

                                                        03
   1   2   3   4   5   6   7   8