Page 8 - genist-2016-nr-2-IL
P. 8

aan het woord is                                                                                            aan het woord is                                                                Hoe staan we ervoor? Nog meer dan
                                                                voldoende te doen. De rotaties schijnen
                                                                vaker dan ooit plaats te vinden. Vaak
                                                                niet alleen op vliegveld Eindhoven, dus
                                                                dat trekt wel een aardige wissel op de
                      Het ‘aftellen’ is begonnen, maar geen rotatiegedrag. In de             beschikbare tijd. Maar het is altijd weer
                      vorige Genist sprak ik nog van één jaar. Nu ik dit schrijf leven          goed te zien dat genisten echt in alle
                                                                missiegebieden aanwezig zijn om hun
                      we eind oktober. En ik realiseer me dat er al een aantal dingen          vakmanschap uit te oefenen. Ook wordt
                      zijn die ik voor de laatste keer heb gedaan, althans als RA van          de Combat Engineering met verhoogde
                      ons mooie regiment. Adjudant Pim van Gurp is al een aantal             inspanning onder de loep genomen. Erg
                                                                mooi om te zien dat de inbreng van de
                      keren met mij op pad geweest om kennis te maken, binnen en             werkvloer, die onze (merendeels) jongste

                      buiten het regiment.                                categorie afgelopen jaar op het sympo-
                                                                sium presenteerde, langzamerhand zicht-
                                                                baar en tastbaar gaat worden binnen de
    Tekst || Frans Schiltman, Regimentsadjudant - Foto’s: Anneke Janissen                        genie. Nòg mooier vind ik het dan weer
                                                                dat de ‘uitvinder’ bij het project betrok-
                                                                ken blijft. Dat nu eindelijk loopbaanspo-
                                                                ren zullen worden ontwikkeld in de com-
                                                                bat support engineering is ook goed. Op
                                                                ons baretembleem staat onze vaardig-
                                                                heid; nu wordt het tijd dat we dan ook
                                                                erkennen dat we diverse specialisaties  ADJUDANT PIM VAN GURP
                                                                hebben. De genie blijft dus in beweging.
                                                                En het regiment dan; blijft dat ook in  ASPIRANT REGIMENTSADJUDANT RGT - EEN NIEUWE!
                                                                beweging? Jazeker, we zijn nu druk be-
                                                                zig de regimentswebsite te vernieuwen.
                                                                We hopen in januari de lucht in te gaan.  De Regimentsadjudant beschreef het in de vorige uitgave van De
                                                                Alles erop en eraan tot en met de regi- Genist als volgt; er is een nieuwe regimentsadjudant opgestaan. Als
                                                                ments-app, maar ook een volledig nieu- je dit leest zou je de indruk kunnen krijgen dat ik het vervullen van
                                                                we en voor onze verenigingen en eenhe- deze bijzondere functie al jaren ambieer. Het tegendeel is echter waar;
                                                                den bruikbare database. Sterker nog: het  voordat de RA mij in oktober 2015 vroeg of ik er eens over na wilde
                                                                regiment biedt alle eenheden (bataljon  denken om eventueel zijn opvolger te worden, had ik daar überhaupt
                                                                of zelfstandige compagnie) en de vereni- nog nooit over nagedacht.
                                                                gingen en stichtingen de mogelijkheid
                                                                mee te liften op deze website+.     Na overleg met het thuisfront, een gesprek met Frans Schiltman over zijn
                                                                                    taken en verantwoordelijkheden, praten met collega’s en een paar weken
                                                                In de afgelopen jaren is al behoorlijk wat  bedenktijd heb ik het besluit genomen om in de vacaturebank de functie van
                                                                vernieuwd en aangepast. Nu is het voor  Regimentsadjudant aan te vinken. Het resultaat is dat ik op 18 mei 2017 de
    De Vierdaagse was dit jaar een bijzon-  het eind van de dag kreeg ik nog een  schouderemblemen een mooie RA-stok  mij zaak om in de laatste maanden dan  stok overneem van adjudant Schiltman. Ik wil deze gelegenheid gebruiken om
    dere. Het was voor mij de laatste als RA,  pentekening aangeboden van de burge- te maken. “Of ze dat wel konden?”  ook vast te leggen wat het allemaal in- me kort voor te stellen; Aooi Pim van Gurp, 47 jaar en op dit moment werk-
    de honderdste Vierdaagse, met daarbij  meester van Cuijk. Deze Vierdaagse kan  Nou, dat weten we nu! In samenwer-  houdt. Daarnaast zien we ook binnen  zaam op de sectie S3 van 41Pagnbat. Samen met Mariette en twee dochters
    bijzondere ’brugslag XXL’ van 105Gncie  niet meer stuk. En zo zullen vanaf nu bij- king met DAF Trucks NV en VDL Parree  de verenigingen en stichtingen binnen  woonachtig in Eindhoven. Mijn militaire loopbaan is in 1986 begonnen bij
    Wb. Het was een gedenkwaardige week:  na alle regimentsevenementen voor het  en natuurlijk 1CMICo is er een bijzonder  ons regiment diverse veranderingen in  de technische dienst, na vier jaar gevolgd door een periode bij de infante-
    de functieoverdracht van de CSM-105;  laatst zijn tot de functieoverdracht op  stukje vakwerk verricht. Alle emblemen  de bezetting. Op diverse plaatsen wor- rie. In 1998 ben ik gestart als groepscommandant bij de genie. Ik was OPC,
    op vrijdag kreeg ik van de collega’s van  18 mei 2017.         van het regiment staan in de kop van      den stokjes overgedragen. En dat zal ik  sergeant verkenningen en CSM bij een genie-eenheid binnen de 13e Brigade,
    de CMICo de nieuwe gepolijste RA-stok                  de stok. Hij is robuust, en daardoor dus    in mijn laatste artikel in Genist 2017- instructeur ABOO (VTO-KMS Genie) op het OTCGenie en SMOO bij 105Gncie
    en als klap op de vuurpijl kwam koning  Ons regiment is nu in het bezit van de  ook geniewaardig zwaar. De oude, eer- 1 zeker vermelden. Dat wordt dus een  wb. Op dit moment ben ik al regelmatig met adjudant Schiltman op stap om
    Willem-Alexander op bezoek op ons  meest bijzondere RA-stok die we ons  ste stok, waarmee alle RA’s tot nu toe   terugblik (misschien) in die laatste  de overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen. Hoewel het maar goed is
    regimentsvlot de PAULA.       kunnen voorstellen. Het begon met  nog gewerkt hebben, wordt opgeknapt      column van mij. Maar dan hebben we   dat het nog enige tijd duurt voordat het 18 mei is, kan het mij eigenlijk niet
    De RA-stok werd voor het eerst gebruikt  een weddenschap met onze reserve-  en zal in het Geniemuseum een plaatsje  ook al een nieuwe RA en daar horen jul- snel genoeg gaan. Ik heb er zin in! ||
    met de eregalerij van de koning. En aan  officieren van de CMI om in ruil voor de  krijgen in de RA-hoek.      lie ‘zeker te weten’ meer van. ||

                                                                                                                    9
    08                                                                                                               09
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13