Page 2 - 1708479_GE_2017-02_96p_Highres
P. 2

inhoudsopgave                       AAN HET WOORD IS
                       Majoor Cris Smeets, Hoofdredacteur               03
                       Kolonel Burg Valk, Commandant Regiment Genietroepen       05
                       Adjudant Pim van Gurp, Regimentsadjudant            07


                       REGIMENTSAANGELEGENHEDEN                    08
                       Total Force Genie
              23        Operationele module: Toekomst van de Genie           11
                                                       86
                       Uitreiking draaginsigne Nobelprijs VN-Militairen
                       Waar gedenken wij onze dierbaren?                87


                       themanummer inzet sint maarten
                       Sint-Maarten revisited                     19
                       Inzet Genie op Sint Maarten                   23
                       Inzet genieverkenners 11 Gncie AASLT              25
                       Technische ondersteuning na een natuurramp           28
                       Genie-inzet Sint Maarten: improviseren en leren         31
                       Damage Assessment Team op Sint Maarten             35
              52        Inzet Joint Engineer Support Team Sint Maarten         39


                       otc genie
                       Genie Functie Opleiding Kapitein                46
                       De VTO Genie KMA                        50
                       Gereedschappenweek Binnendringingstechnieken Marnewaard     52
                       CBRN-ontsmetters: de multifunctionele duizendpoten van de Genie!  65


                       eenheid in beeld
                       Joint Engineer Support Team Sint Maarten            48

              58        operationele eenheden                      55
                       41Pagnbat
                             : Mijn naam is... Personeel van 411 Pangncie
                       NATO HQ
                                                       61
                             : Independent Engineer
                       41Pagnbat  : Krijger en diplomaat              58
                       101Gnbat   : Dirtstrip Mijlpaal               71
                       41Pagnbat  : Genist in Oeganda                73
                       11Gncie AASLT : 11 GENIE tijdens LRRPTG-2           79
                       101Gnbat   : Natuurgeweld binnen ons Koninkrijk       81


                       VERENIGINGen
                       VOPET 70 jaar                          90
                                                       92
              73        VETERANEN & OUDGEDIENDEN
                       Eerste reünie geniekader Unifil Libanon


                       Bioscoopbezoek Ede, Thank you for your service         94                       Realisatie & Exploitatie | Email: john.akkerman@greenpaper-association.com | Telefoon 06 53 56 95 50
                       Disclaimer Niets in deze uitgave mag worden overgenomen, vermenigvuldigd of gereproduceerd zonder schriftelij-
                       ke toestemming van redactie of andere auteursrechthebbenden. De VVRG en Green Paper Association kunnen geen
                       aansprakelijkheid aanvaarden voor de juistheid/volledigheid van alle in deze uitgave opgenomen teksten en beelden.
                       PROFILEREN IN DE VORM VAN PUBLICEREN EN PARTICIPEREN, KAN NIET AUTOMATISCH DE VOORKEUR BIJ VERWERVING INHOUDEN.
    02
   1   2   3   4   5   6   7