Page 4 - 1708479_GE_2017-02_96p_Highres
P. 4

inhoudsopgave
                         REGIMENTSAGENDA

                         2018
    Jaargang 10 / Nummer 10.2 2017
    Magazine van het Regiment Genietroepen.
    Verschijnt twee keer per jaar. ISSN 2213-8226. Beëdiging dzv 101 Gnbat te Vught  26 april 10.00 - 16.00 uur
    Uitgegeven door de Vereniging Veteranen
    Regiment Genietroepen (VVRG).       Wapendag Regiment Genietroepen   08 mei 08.00 - 22.30 uur

    Regimentscommandant            te Vught
    Kolonel B.W. Valk
                         Genie Relatiedag dzv VGOO te Reek  20 juni 08.00 - 17.00 uur
    Regimentsadjudant             Mineurs en Sappeurschool van het
    W.H.C.P. van Gurp
                         OTC Genie
    Bezoekadres
    Huis van het Regiment Genietroepen     Beëdiging dzv 11 Pagnbat te Vught  28 juni 10.00 - 16.00 uur
    Lunettenlaan 201, 5263 NT Vught
                         Nederlandse Veteranendag      30 juni 08.00 - 22.00 uur
    Redactie                  te Den Haag
    Maj Cris Smeets (hoofdredacteur)
    Adj b.d. Frans Schiltman (redacteur)         Voor meer activiteiten en informatie kijk op de website
    Dhr Frank Wilsens (redacteur)
    Email redactie: redactie.genist@hotmail.nl

    Secretariaat Regiment Genietroepen
    Postbus 10151, 5260 GC Vught.
    Mevr. Angelique van Heertum         Ontvangst van het regiment magazine GENIST op de mat
    Email: agam.v.heertum@mindef.nl       Sedert 2009 versturen wij tweemaal per jaar het magazine GENIST naar
    Tel: 073-6881304              ongeveer 6000 leden van het regiment Genietroepen in binnen- en buiten-
    (Bereikbaar ma-di-do van 09.00 tot     land. Verminderde opbrengsten uit advertenties, oplopende kosten in de
    12.00 uur en 13.00 tot 14.30 uur)      productie en verzending, en het plan om de GENIST meer dan twee keer
                          per jaar te laten uitkomen, maken het noodzakelijk manieren te vinden om
    Bent u (oud)genist en/of genieveteraan en heeft  de kosten terug te dringen. Een van de maatregelen is het digitaal ter be-
    u deze Genist niet op uw huisadres ontvangen?  schikking stellen van het magazine. Andere maatregelen zijn het terugbren-
    Registreer u dan voor opname in de regiments-
    database op www.regimentgenietroepen.nl.  gen van druk- en portokosten. Om de behoefte aan een hard-copy versie bij
                          de lezers vast te kunnen stellen, en hiermee het overbodig versturen te voor-
                          komen, ontvangt u binnenkort van ons een verzoek om aan te geven of u
                          het magazine nog als hard-copy wil ontvangen. Verzending naar het buiten-
                          land is aanzienlijk duurder dan verzending binnen Nederland. Hierdoor zijn
                          wij genoodzaakt om verzending naar het buitenland te stoppen. Leden woon-
                          achtig in het buitenland ontvangen deze uitgave nog als hard-copy, daarna
                          zullen zij moeten terugvallen op de digitale versie.

                          Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
              themanummer
            JOINT ENGINEER SUPPORT   Per 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming
             TEAM SINT MAARTEN
                          (AVG). Vanaf die datum geldt dezelfde privacywetgeving in de hele EU.
               operationeel     Nu hebben de lidstaten nog hun eigen nationale wetten, gebaseerd op de
            NATUURGEWELD BINNEN
              ONS KONINKRIJK     Europese privacyrichtlijn uit 1995. Alle vormen van verenigingen groot of
                          klein moeten aan deze regelgeving voldoen, dus ook wij. Ook over dit
                veteranen
             REÜNIE GENIEKADER    onderwerp gaan wij u nog nader informeren / contacten
               UNIFIL LIBANON
                          Met dank voor uw medewerking,
                10.2        Secretariaat Regiment Genietroepen

    1708479_Genist_2017_02_96pag.indd  1 12-01-18  10:51
    04
   1   2   3   4   5   6   7   8   9