Functionarissen

Regimentscommandant

De regimentscommandant (rc) is verantwoordelijk voor de traditiehandhaving van de genie. Vroeger was hij commandant van alle operationele genie-eenheden, tegenwoordig is de commandant van het Opleidings- en Trainingscentrum Genie ook de rc. Er bestaat geen ‘formele’ bevelslijn meer tussen de rc en de operationele genie-eenheden zoals we die kennen uit de tijd van de geniegevechtsgroep(en). De rc is voorzitter van de Genieraad, de Regimentsraad en de Regimentscontactraad. Tevens is hij de zogenoemde genie-autoriteit van de Koninklijke Landmacht. Dat houdt in dat de rc het eerste aanspreekpunt is voor vragen over genietaken of andere zaken die het Wapen der Genie aangaan.


Regimentscommandant, kolonel Bas van den Berg (foto: JB Strijk).

Regimentsadjudant

De regimentsadjudant (ra) is de rechterhand van de rc. Hij coördineert en stimuleert activiteiten binnen het regiment en adviseert de rc over traditiezaken. Bevordering van de saamhorigheid is zijn belangrijkste taak. De ra is de vaste vaandeldrager van het Regiment Genietroepen.


Regimentsadjudant, adjudant Pim van Gurp (foto: JB Strijk).

Marketentster

De marketentster met het haar zo kenmerkende houten vaatje brandewijn is binnen het Regiment Genietroepen een niet meer weg te denken verschijning. Was zij tot 1900 veelal de echtgenote van de ‘korporaal-wasbaas’ en gestoken in een eigen gemaakt soort uniform met daarop een herkenningsteken (embleem) van de eenheid waarbij zij werkte, tegenwoordig is zij een vrijwilligster die de marketentstertraditie gestalte geeft. De dames gaan gekleed in een marketentsteruniform naar het voorbeeld van een oud pak dat is ondergebracht in het Geniemuseum. Het regiment prijst zich gelukkig te kunnen rekenen op een aantal dames, meestal echtgenotes van genisten of vrouwelijke genie-militairen, die zich vrijwillig inzetten voor deze bijzondere traditie.


Marketentsters tijdens de jaarlijkse Wapendag (foto: Anneke Janissen).

Bielemannen

Bielemannen zijn sappeurs die vooruitgingen om hindernissen te ruimen. Zij baanden de weg voor het oprukkende leger. Een zware baard en knevel (snor) werden traditie. Het uniform van nu grijpt direct terug op het sappeursuniform uit de negentiende eeuw: een imposante kolbak (hoge bontmuts), een wit lederen voorschot, witte handschoenen, een sappeurssabel, een giberne (munitietasje) en natuurlijk de bieleman zo kenmerkende lange bijl.


Bielemannen tijdens de NLVD (foto: korporaal 1 b.d. J. Plaatsman).

Vaandelwacht

Tijdens ceremonies wordt het vaandel omringd door een vaandelwacht. Zij gaan gekleed in het ceremonieel tenue van het regiment en zijn, op commandant vaandelwacht na, gewapend met een robuust sappeurssabel. De vaandelwacht van de genie wordt voorafgegaan door een of meerdere de-weg-banende-bielemannen.


De vaandelwacht tijdens de jaarlijkse Wapendag (foto: JB Strijk).