Functionarissen

Het regiment als traditieverband
Regimenten en korpsen zijn geen operationele eenheden meer, maar traditionele verbanden conform het Traditiebesluit Koninklijke Landmacht. Alle genie-eenheden nemen deel aan dit traditionele verband, ongeacht het bevelressort waartoe ze behoren.

Stafgroep
Traditie geeft ons regiment een eigen identiteit, en daarnaast versterkt traditie de onderlinge band tussen genisten. Voor het borgen en uitvoeren van tradities beschikt het Regiment Genietroepen over een stafgroep met daarin een aantal speciale functionarissen.

Via de onderstaande links kom je meer te weten over de betreffende functionaris:

Noot: Alle aan geschiedenis en traditie gekoppelde informatie wordt centraal door de Stichting Geschiedschrijving Genie (SGGenie) verzameld en beheerd.