Regimentswaarderingen

Erkenning en waardering
Het Regiment Genietroepen kent een aantal waarderingen die in principe zijn voorbehouden aan leden of gewezen leden van het regiment. Uitreiking geschiedt waar mogelijk door de regimentscommandant, en zal bij voorkeur op een voor het regiment bijzonder moment plaatsvinden.

Uitreiking en verslaglegging
De toekenning van een regimentswaardering wordt in Peoplesoft opgetekend, en van de uitreiking wordt door de regimentsadjudant zo breed als mogelijk verslag gedaan, maar in ieder geval op de regimentswebsite en in de eerstvolgende editie van het regimentsmagazine.

Via de onderstaande links kom je meer te weten over de betreffende regimentswaardering:

•    Legpenning Regiment Genietroepen
•    Bronzen Genist
•    Plaquette voor getoonde veerkracht en verbondenheid
•    Sappeursbijl
•    Commanders coin
•    Herinneringsspeld Genie

Noot: Alle aan geschiedenis en traditie gekoppelde informatie wordt centraal door de Stichting Geschiedschrijving Genie (SGGenie) verzameld en beheerd.