Voorwaarden lidmaatschap

Voorwaarden lidmaatschap

Doel van het regiment is

 • het ondersteunen van de regimentscommandant en het Regiment Genietroepen bij officiële en minder officiële gelegenheden;
 • het bevorderen van de onderlinge band tussen regimentsgenoten die bij de genie werkzaam zijn of zijn geweest;
 • het eren en gedenken van de gevallenen van het regiment;
 • het behartigen van de belangen van haar leden.

Dit wordt onder andere verkregen door

 • het organiseren van bijeenkomsten, activiteiten en (deelname aan) herdenkingen;
 • het uitgeven van regimentsmagazine GENIST;
 • informatievoorziening via de website, sociale mediakanalen en middels nieuwsbrieven en rechtstreekse uitnodigingen aan leden.

Lidmaatschap

Genisten, niet-genisten en burgermedewerkers die bij de genie werkzaam zijn of zijn geweest kunnen lid worden van het regiment. Oudgedienden blijven lid van het regiment.

Lid zijn houdt in dat u

 • twee keer per jaar ons regimentsmagazine GENIST ontvangt;
 • wordt uitgenodigd voor de evenementen die het regiment voor haar leden organiseert
 • ons regiment ondersteunt.

Maar ook voor het regiment is uw lidmaatschap belangrijk, want

 • door uw lidmaatschap kan het regiment activiteiten ontplooien om zo haar doelstellingen te verwezenlijken;
 • als een regiment met veel leden zijn we een gewaardeerd gesprekspartner bij bijvoorbeeld overheden, veteranenorganisaties en andere relevante maatschappelijke organisaties;
 • met veel leden kunnen we eventueel aanspraak maken op subsidies.

Contributie

Voor het lidmaatschap van het regiment is geen contributie verschuldigd.

Aanmelden als lid

Via het aanmeldingsformulier kunt u zich aanmelden. Het regimentssecretariaat verwerkt uw aanmelding en voorziet u van een gebruikersnaam en wachtwoord. Daarmee kunt u inloggen op onze website of die van andere onder de vleugels van het regiment functionerende stichtingen en verenigingen.