Nieuws

aanvullende informatie uitvaart SMI Peter Vogelaar

Regimentsadjudant
30 mei 2018

Informatie ten behoeve van actief dienende militairen, postactieve militairen, veteranen en overig personeel werkzaam bij defensie die aanwezig zijn bij de uitvaart van smi Vogelaar. 

Het is onmogelijk om in te schatten hoeveel mensen er aanwezig zullen zijn bij de uitvaart. Om problemen door een te grote piek in het aanbod van verkeer en daardoor het vertragen van geplande tijden te voorkomen verzoek ik u met klem tijdig aanwezig te zijn.

Verplaats naar de rotonde  op de kruising van de Steenbergseweg en de Noordlangeweg te Dinteloord . Volg daar de aanwijzingen van de verkeersregelaars op. Verplaats te voet naar de parkeerplaats bij Sportpark Molenbroek Steenbergseweg 97C te Dinteloord. Om 10.15 volgt er op deze parkeerplaats een briefing over de uitvaartceremonie en uw rol daarin. Aansluitend aan de briefing opstellen en vanaf 10.30 verplaatsen naar het Dorpshuis waar om 11.00 het eerste deel van de uitvaartceremonie wordt gehouden. De verplaatsing is te voet en is 1,2 km lang. Het tweede deel van de ceremonie vind plaats op de begraafplaats  in de omgeving van de eerder genoemde parkeerplaats. Voor minder valide personen is er alternatief vervoer aanwezig.

Bezorgadres bloemen:
Het Dorpshuis
Westvoorstraat 3
4671 CC Dinteloord
Bezorgtijd: vrijdag 1 juni tussen 09.00 en 20.00 uur
Wens van de nabestaanden: witte bloemen!

Correspondentieadres
Secretariaat Regiment Genietroepen
t.a.v. Familie Vogelaar
Postbus 10151
5260 GC Vught