Nieuws

Overlijden majoor (res) b.d. Martin de Boorder

Regimentsadjudant
15 juni 2018

Hierbij delen wij u mede dat op 10 juni 2018 de maj (res) b.d M. de Boorder op 61-jarige leeftijd is overleden.

Majoor de Boorder is van 2007 – 2017 als reservist actief geweest in de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland. Hij was van oorsprong dienstplichtig reserve-officier van de lichting 81-1 aangesteld bij de genie en na zijn opleiding geplaatst bij een Pagncie. Als reservist/ functioneel specialist is hij uitgezonden geweest naar Afghanistan (ISAF – 2008). Daarnaast heeft hij voor defensie veel projectmatige werkzaamheden verricht. Martin is in maart 2017 met FLO gegaan. 

Wij wensen de nabestaanden veel sterkte toe in deze moeilijke periode.

Bijgevoegd de rouwkaart

Voor militairen die de uitvaart bijwonen is het tenue DT-1 (gewijzigd dd 17 jun 18).

Correspondentieadres
Secretariaat Regiment Genietroepen
t.a.v. Familie de Boorder
Postbus 10151
5260 GC Vught