Het regiment

Van meet af aan veelzijdig
Lang bestond het Wapen der Genie uit twee regimenten genietroepen, met daarin mineurs, sappeurs, pontonniers en fortificateurs, maar naar verloop van tijd ook verbindingstroepen, het verlichtingspark met haar zoeklichteenheden en de voorloper van de Koninklijke Luchtmacht – de Luchtvaartafdeeling der Koninklijke Landmacht. Na vele herstructureringen, specialisaties en afsplitsingen, ontving het huidige Regiment Genietroepen in 1927 haar eigen vaandel.

Het regiment als traditieverband
In vroegere tijden was een regiment of een korps een organieke legereenheid; zo ook het 1e en 2e Regiment Genietroepen. In de huidige Koninklijke Landmacht zijn regimenten en korpsen geen operationele eenheden meer, maar traditionele verbanden. Hun taken zijn dus verschoven naar het gebied van traditiehandhaving en saamhorigheid. Het huidige Regiment Genietroepen is daarmee dé familie van genisten, niet-genisten en burgermedewerkers die bij de genie werkzaam zijn of zijn geweest.

Twee petten op
Tegenwoordig is C-OTCGenie tevens regimentscommandant (RC). Er bestaat geen bevelslijn tussen de RC en de operationele genie-eenheden. Toch kan hij wel een beroep op die eenheden doen als het om traditiezaken gaat; dat is officieel zo geregeld.


V.l.n.r. baret genie algemeen, fortificateur, genist luchtmobiel, pontonnier, pionier.

Embleem genie algemeen
De sappeurshelm. Het embleem van de genie voor algemene functies, genisten in opleiding en leden van het fanfarekorps.

Embleem pionier
Een gekruiste schop en houweel met op het snijpunt de sappeurshelm. Het embleem voor genisten bij 11 en 41 Pantsergeniebataljon en bij 11 Geniecompagnie Air Assault. De genisten van 11 Geniecompagnie Air Assault dragen het embleem op hun baret zonder het bruine ondergrondje.

Embleem pontonnier
Een anker omgeven door een touw tegen een achtergrond van golven en in het midden op het anker de sappeurshelm. Het embleem voor pontonniers bij 105 Geniecompagnie waterbouw, Pioniers- en Pontonniersschool (PPS) en voor duikers.

Embleem fortificateur
Een sappeurshelm omgeven door een vestingwerk met vier bastions. Het embleem voor ‘fortificateurs’ wordt gedragen bij het Rijksvastgoedbedrijf, 101 Geniebataljon (met uitzondering van 105 Geniecompagnie waterbouw), en genisten geplaatst bij de Pioniers- en Pontonniersschool (PPS).

Noot: Alle aan geschiedenis en traditie gekoppelde informatie wordt centraal door de Stichting Geschiedschrijving Genie (SGGenie) verzameld en beheerd.