Het regiment

Al sinds 1748 baant de genie de weg. Sodeju! Aanvankelijk bestond het Wapen der Genie uit twee regimenten genietroepen met mineurs, sappeurs en pontonniers, maar naar verloop van tijd ook verbindingstroepen, het verlichtingspark met haar zoeklichteenheden en de voorloper van de Koninklijke Luchtmacht – de Luchtvaartafdeeling der Koninklijke Landmacht. Na vele herstructureringen, specialisaties en afsplitsingen ontving het huidige Regiment Genietroepen in 1927 haar eigen vaandel.

Genisten overwinnen obstakels zoals kapotte bruggen of mijnenvelden en conditioneren het terrein in de breedste zin van het woord om zo de operatie van eigen eenheden mogelijk te maken. Zij zorgen ervoor dat de tegenstander maximaal gehinderd wordt door bijvoorbeeld het leggen van versperringen of uitvoeren van vernielingen, maar adviseren ook op het gebied van CBRN-dreigingen (chemisch, biologisch, radiologisch, nucleair) en explosieven. Genisten bouwen kampementen en beschermingsconstructies in missiegebieden en bieden humanitaire hulpverlening. Ze hebben gevoel voor techniek, houden van hard werken en zowel het team als de opdracht staan altijd centraal. Kortom: genisten zijn de Zwitserse zakmessen van Defensie.

In vroegere tijden was een regiment een organieke legereenheid; zo ook het 1e en 2e Regiment Genietroepen. In de moderne Koninklijke Landmacht zijn regimenten echter geen duidelijk bepaalde eenheden meer; hun taken zijn komen te liggen op het gebied van traditiehandhaving en saamhorigheid binnen de diverse wapens en dienstvakken. Het huidige Regiment Genietroepen is dan ook uitgegroeid tot de verzamelnaam voor iedere militair, burger en oudgediende die behoort tot het Wapen der Genie, of die tewerkgesteld is bij een genie-eenheid. Tegenwoordig is C-OTCGenie tevens regimentscommandant en in die hoedanigheid voorzitter van de genieraad (het orgaan waar alle operationele genie-aangelegenheden worden besproken).

Volgens het woordenboek betekent het woord genie ‘de scheppende begaafdheid, die het normale ver te boven gaat’. Hoewel niet iedere afzonderlijke genist een Einstein is, slaat de karakteristiek van de scheppende begaafdheid weldegelijk op het Wapen der Genie als geheel. Sodeju!