Page 4 - untitled
P. 4

45

                           Zonder genie kom je er nie Naam: Frank van Herk Leeftijd: 22 Rang: Sld-1 Eenheid: 105 Brcie De genie is heel breed. Je kunt er alle kanten mee op, bijvoorbeeld constructie. Je bent als genist nooit alleen maar onderdeel van een geheel, samen vormen we het regiment. Je hebt een echt team, een hechte groep. Zonder genisten kom je er niet, je hebt ze altijd nodig. Daarom heb ook ik voor  de genie gekozen. eenheden. We hebben ons Mineurslied en onze vlag. Dat vind ik stoer, maar ook  Sterke identiteit binnen het regiment Naam: Guido de Sain Leeftijd: 25 Rang: Elnt Eenheid: 411 Pagncie Functie: Pc Het
                     binnengehaald. Maar ook een generaal van de genie. Ik vind dit positief omdat      Recht voor zijn raap Naam: Rob Jongkind Leeftijd: 49 Rang: Maj Eenheid: OTCGenie JKCNBC Functie: Stafoff plannen De KMar is van huis uit een vrij gesloten eenheid. Toen ik hier kwam, was het dan ook even de kat uit de boom kijken. Al snel was het goed samenwerken. De meesten zijn recht voor zijn raap. Dit is wel prettig omdat dit ook mijn stijl is. Ik krijg echt het gevoel dat alle moeite gedaan wordt om mij erbij te betrekken. Bij de KMar is het laatste jaar op managementniveau veel politie dit er blijk van geeft een echt paarse organisatie te zijn. Ik hoop dat zij net zo geaccepteerd zullen worden als ik hier bij de genie. We zijn wel duid
                            werd iedereen opgeleid in de gevechtsondersteuning, waarna
                     een andere opleidingsinspanning. De genist moet bekend zijn
                          was het heel complex. Er kwam een loopbaanbeleid, waarin
                       met alle facetten van het wapen. Maar om in alles expert te
                                zijn loopbaan voortzetten in zijn nieuwe vakgebied of in de
                                 gevechtssteun. Een helder concept dat zoals zo vele andere
                         die immers tegelijk leider, vakman en instructeur moet zijn,
                    De hele opbouw van het militaire bouwbedrijf vereiste ook
                                                   e man werd ook                    Theo van Kauuwen
                Voor u ligt het jubileumnummer van Genist. Een eerste aanzet tot een regimentsbreed periodiek met ruimte voor
                           het zogeheten tweede vakgebied een plaats kreeg. Initieel
                        cier,
                 alle geledingen. U bent nu aan zet! Laat ons weten hoe u hierover denkt. Reacties naar vankauuwen@planet.nl.
                              werd begonnen in een tweede vakgebied: de constructie
                               of de grond-, weg- en waterbouw. Vervolgens kon men
                        zijn: dat was een brug te ver. Vooral voor de onderoffi
            Van 1998 naar 2008
                                   zaken als vacatures en grote uitzenddruk. idealen nogal eens ernstig werd verstoord door wereldse Wat betreft de missies waren er grote verschillen. Op de Balkan leek na het desastreuze jaar 1995 langzaam de rust weergekeerd. Hoewel het even toch nog spannend werd toen in 1999 het Servische leger uit Kosovo werd verjaagd, kregen de rotaties gaandeweg een routineus karakter. Dat schijn kan bedriegen, hebben we de laatste maanden kunnen zien aan de hevige onlusten rondom de onafhankelijkheidsverklaring van Kosovo. Afghanistan en Irak waren anders. Rustig was het nooit, Onze buitenlandse c

       Redactioneel        Wat zou de belangrijkste verandering zijn voor het Wapen der Genie in de afgelopen tien jaar? De redactie beperkt de terugblik tot het laatste decennium. Daardoor hoeven we niet meer terug te blikken op allerlei zaken die, hoe interessant en belangrijk ook in het kader van de geschiedschrijving van de genie, nu toch echt voltooid verleden tijd zijn en die daarom terecht staan beschreven in een plank vol boeken over het ontstaan van het Regiment Genietroepen. Laten we beginnen met wat er niet is veranderd binnen dit prachtige wapen van de Koninklijke Landmacht - zeg maar gerust van de hele krijgsmacht. Onveranderd is


                                                                            konden we afl

                                                                                  4
   1   2   3   4   5   6   7   8   9