Page 7 - untitled
P. 7

7
       SEARCH LESSONS IDENTIFIED
                                                                   als intermediate search team, waarbij men aan het eind van de
         Eerste-luitenant S. de Wit, 41 Pantsergeniebataljon
                                                                     caat kan verdienen als kwaliteitsgarantie . Deze groep genisten vormt het werkelement van de search. Wat we ook kunnen constateren is dat de manier van search in Afghanistan afwijkt van de basis die aangeleerd wordt in de cursus. Hieruit blijkt dat de implementatie van search op intermediate niveau afhankelijk is van de omgeving waarin geopereerd wordt. Dit geldt voor zowel de fysieke omgeving
                                                                  pantsergeniegroep of geniegroep luchtmobiel wordt opgeleid
                verder. Na de bocht is het zover: halt houden, uitstijgen en de zogenaamde 5/ 20 procedure uitvoeren. Alle
           De patrouille heeft net de Irish crossing gepasseerd en Tarin Kowt achter zich gelaten. Het voorste voertuig
                                                         Voorop staat dat we heel erg goed zijn in het tegengaan van
             wordt gemaand halt te houden. Het genievoertuig neemt de positie over. De groepscommandant genie wil
                  meldt de groepscommandant aan de patrouillecommandant. Hij is getriggerd door een stapel stenen langs
              voorop gaan rijden om zo beter te kunnen bepalen waar hij wil gaan stoppen. De patrouille gaat stapvoets
                                                          de dreiging tijdens onze missie. Dat bewijst het grote aantal
                                                               Iedere genist die deel gaat nemen aan de missie TFU, krijgt
                 voertuigen van de patrouille doen hetzelfde. De drill zit er goed in. “Hier wil ik beginnen met de search”,
                    de kant. Deze lag er eergisteren nog niet. De minelabs worden voorbereid, de searchkoppels trekken hun
                                                           IED’s, dat we weten te vinden en buiten werking weten te
                                                                in zijn of haar opleiding te maken met search. Dit gebeurt
                                                                 op het Nationaal Search Centrum (NSC) te Reek. De
                     uitrusting aan en stellen zich op voor het voorste voertuig. Op naar Poentjak.

                                                                     cursus als een certifi (Uruzgan) als de operationele omgeving.
                                                             stellen.                                                          gekregen in het kader van de mobiliteit. Deze taak komt voort
                                                                  mogelijke dreigingen te beantwoorden. Twee hiervan voeren
                                                         Sinds de missie in Afghanistan heeft de genie er een taak bij
                                                           uit de aanwezige dreiging in het missiegebied en de manier
                                                              Dit zoeken naar IED’s is voor de pantsergenie de hoofdtaak
                                                               en maakt haar echt een onmisbare schakel binnen de TFU.
                                                             waarop de Taliban optreedt. We hebben het over search.
                                                                Er wordt niet verplaatst buiten de poort zonder de genie.
                                                                   de boventoon in ons optreden: de route search (of route
                                                                 Het search-concept behelst een heel scala aan drills om
                                                                     clearance) en de house search.   Feiten De genie heeft al een ruime ervaring met search in het operationele toneel. De duur van de missie heeft ervoor gezorgd dat er al een groot aantal genisten ervaring heeft opgedaan met search. Keerzijde van de medaille is dat er momenteel een relatief hoog percentage uitloop is en dat we hierdoor als genie de kennis en ervaring verliezen.
                        Leuk om tradities uit te dragen  Naam: Sjef van Homelen Leeftijd: 46 Rang: Aooi Eenheid: OTCGenie, OTE Pios, vakgroep BT alg Functie: hoofd vakgroep Ik vind het leuk om mee te helpen de tradities uit te dragen. Hierbij denk ik aan de introductie van de OJKL klas in Wezep, compleet met uienrats. Maar ook de viering van de 50ste verjaardag van de marketentster tijdens een oefening in Baumholder was leuk. Bij mijn bevordering, tevens zilveren medaille-uitreiking, waardeerde ik het heel erg dat de BA de tradities heeft uitgedragen naar mijn familie. Wanneer tijdens oefening of uitzending de RA langskomt is het kei


      Saamhorigheid en eendracht Naam: Johnny van Vliet Eenheid: 411 Pagncie Het Regiment Genietroepen betekent voor mij saamhorigheid en het beeld van de genie naar buiten toe. De uitstraling van de genie in zijn geheel, word versterkt door saamhorigheid en eendracht. Dit merk je ook als de RA langskomt bij een oefening. Zijn aanwezigheid motiveert mensen.  Het hoort zo Naam: Sander van Ophoven Eenheid: OTCGenie OTE Saps Functie: klasse C ABOO Voor mij staat het regiment in het teken van saamhorigheid, betrokkenheid en verbondenheid. Hierdoor zoeken genisten elkaar automatisch altijd op, ook als je individueel op uitzending gaat. Het uitdragen van             Functie: Gpc
          Leeftijd: 24
                                               Leeftijd: 41
                                                Rang: smi
           Rang: Sgt

                                                                                  42
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12